لومن چیست؟

یک لومن یا یک واحد توان نوری (Luminous Flux) ، عبارت است از کل نور خارج شده از یک منبع نور در هر ثانیه و یا به عبارتی دیگر کل نور دریافت شده توسط یک جسم در هر ثانیه.

مقدار لومن ناشی از منبع نور ، مجموع مقدار شار نور خروجی (قابل رویت و با در نظر گرفتن مقدار رویت آن) خروجی از یک منبع نور در یک سطح بسته است (به صورت معمول یک کره با شعاع مشخص).
به این صورت که شدت نور ناشی از منبع در یک سطح کوچک (کاندلا در فاصله یک متری و لوکس در فواصل دیگر) در مساحت آن سطح ضرب کرده و بر روی سطح بسته کل انتگرال می گیریم. بنا بر این تعریف ، برای یک منبع نور نقطه ای که در تمام جهات نوری یک سان ساطع می کند ، و در فاصله یک متری مقدار a کاندلا نور از آن ساطع می شود ، مقدار لومن برابر با 4πa لومن است.


لومن (واحد توان نوری) یکای اندازه‌گیری شار نوری است. روشنایی و لومن نسبت مستقیم دارند؛ هرچقدر که لومن بیشتر باشد روشنایی لامپ هم بیشتر خواهد بود. میزان نور تولیدی یک لامپ معمولی حدود ۸۰۰ لومن نور -معادل ۶۰ وات- است. به هنگام خرید لامپ، لازم است به مقدار نور مورد نیاز برای هر اتاق در خانه توجه داشت.