تولیدکنندگان

تولیدکنندگان محترم برای همکاری با مجموعه”بازار بزرگ صنعت روشنایی کشور” لازمست با قوانین زیر موافق بوده و چنانچه شرایط را پذیرفته اند از طریق پر کردن فرم زیر، منتظر تماس همکاران ما باشند.

شرایط همکاری:

  • محصولات ساخت ایران
  • معرفی کامل و دقیق محصولات
  • ارائه عکس و مشخصات فنی محصولات
  • اعتبارنامه ضمانت و خدمات پس از فروش
  • ارائه مجوز و تولید قانونی

 

فرم همکاری:captcha