واحدهای اندازه گیری نور

برای سنجش روشنایی از واحدهای مختلفی استفاده می شود تا هم در طرح های روشنایی و هم برای صرفه جویی در مصرف انرژی مورد استفاده قرار گیرد. واحدهای نوری عبارتند از:

1-لومن

2-لوکس

۳-کاندلا

این سه واحد اصلی خود به واحد های کوچکتر تقسیم می شوند تا دقت اندازه گیری را نمایش دهند برای نمایش قدرت پرتاب نور به طرف اجسام از واحد اصلی لومن استفاده می شود تا بیانگر میزان پرتاب نور از منبع نوری باشد این عدد دقیقا بیانگر این است که منبع نوری ساطع کننده چه مقدار فوتون نوری با دمای نور مشخص است بدین ترتیب می تواند یکی از واحدهای اصلی برای مقایسه میزان راندمان محصولات ال ای دی باشد. مثلا اگر یک محصول نوری ال ای دی با توان ۲۰وات و ۲۴۰۰ لومن نوری و دیگری با همان توان ولی ۲۸۰۰ لومن نوری باشد مشخصا مورد دوم راندمان بیشتری داشته و نسبت لومن بر وات بالاتری دارد بدین ترتیب می تواند ارزش خرید بیشتری داشته باشد چون با مصرف برق ثابت نوردهی بیشتری دارد در اکثر محصولات چینی این اعداد یا اصلا ذکر نمی شوند یا با اغراق زیاد بر روی محصولات درج می گردند.